Itron Inc. (ITRI)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -9 732 -81 255 -57 955 49 006 -99 250
Aktywa razem w tys. USD 2 378 080 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980
ROA -0,41% -3,39% -2,22% 1,81% -3,80%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-9 732K ÷ $2 378 080K
= -0,41%


Analiza porównawcza

2022