Itron Inc. (ITRI)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -81 255 -57 955 49 006 -99 250 57 298
Aktywa razem w tys. USD 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980 2 106 150
ROA -3,39% -2,22% 1,81% -3,80% 2,72%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-81 255K ÷ $2 393 790K
= -3,39%


Analiza porównawcza

2021