Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 452 526 450 228 902 577 932 482 988 185
Kapitał własny w tys. USD 1 168 470 1 116 080 816 548 776 538 712 663
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,28 0,29 0,53 0,55 0,58

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $452 526K ÷ ($452 526K + $1 168 470K)
= 0,28


Analiza porównawcza

2022