Itron Inc. (ITRI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 39 613 86 435 138 961 27 491 157 844
Aktywa razem w tys. USD 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980 2 106 150
Operacyjny ROA 1,65% 3,32% 5,13% 1,05% 7,49%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $39 613K ÷ $2 393 790K
= 1,65%


Analiza porównawcza

2021