Itron Inc. (ITRI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 173 523 20 921 39 613 86 435 138 961
Aktywa razem w tys. USD 2 604 260 2 378 080 2 393 790 2 607 020 2 707 840
Operacyjny ROA 6,66% 0,88% 1,65% 3,32% 5,13%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $173 523K ÷ $2 604 260K
= 6,66%


Analiza porównawcza

2023