Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 452 526 450 228 902 577 932 482 988 185
Aktywa razem w tys. USD 2 378 080 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,19 0,35 0,34 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $452 526K ÷ $2 378 080K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022