Itron Inc. (ITRI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 173 630 1 795 560 1 981 570 2 173 350 2 502 470
Aktywa razem w tys. USD 2 604 260 2 378 080 2 393 790 2 607 020 2 707 840
Rotacja aktywów razem 0,83 0,76 0,83 0,83 0,92

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 173 630K ÷ $2 604 260K
= 0,83


Analiza porównawcza

2023