Itron Inc. (ITRI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 981 570 2 173 350 2 502 470 2 376 120 2 018 200
Aktywa razem w tys. USD 2 393 790 2 607 020 2 707 840 2 608 980 2 106 150
Rotacja aktywów razem 0,83 0,83 0,92 0,91 0,96

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 981 570K ÷ $2 393 790K
= 0,83


Analiza porównawcza

2021