Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 302 049 202 007 162 579 206 933 149 904
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 159 882 118 441 123 092 171 124 146 526
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 537 236 498 572 501 344 549 899 671 391
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,86 0,64 0,57 0,69 0,44

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($302 049K + $159 882K) ÷ $537 236K
= 0,86


Analiza porównawcza

2023