Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 202 007 162 579 206 933 149 904 120 221
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 118 441 123 092 171 124 146 526 118 085
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 498 572 501 344 549 899 671 391 652 707
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,57 0,69 0,44 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($202 007K + $118 441K) ÷ $498 572K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022