Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 215 413 208 500 203 997 162 579 188 691 207 131 574 592 206 933
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 948 113 409 114 021 123 092 117 270 120 351 150 271 171 124
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 117 461 190 501 568 501 344 495 754 514 365 909 562 549 899
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,67 0,70 0,63 0,57 0,62 0,64 0,80 0,69

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($215 413K + $122 948K) ÷ $502 117K
= 0,67


Analiza porównawcza

2022/Q3