Itron Inc. (ITRI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 273 380 1 408 400 1 571 180 1 750 150 1 645 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 237 178 193 129 215 639 328 128 309 951
Rotacja zobowiązań 5,37 7,29 7,29 5,33 5,31

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 273 380K ÷ $237 178K
= 5,37


Analiza porównawcza

2022