Itron Inc. (ITRI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 408 400 1 571 180 1 750 150 1 645 800 1 343 040
Zobowiązania handlowe w tys. USD 193 129 215 639 328 128 309 951 262 166
Rotacja zobowiązań 7,29 7,29 5,33 5,31 5,12

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 408 400K ÷ $193 129K
= 7,29


Analiza porównawcza

2021