Itron Inc. (ITRI)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -81 255 -57 955 49 006 -99 250 57 298
Kapitał własny w tys. USD 1 116 080 816 548 776 538 712 663 786 416
ROE -7,28% -7,10% 6,31% -13,93% 7,29%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-81 255K ÷ $1 116 080K
= -7,28%


Analiza porównawcza

2021