Itron Inc. (ITRI)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 96 923 -9 732 -81 255 -57 955 49 006
Kapitał własny w tys. USD 1 310 910 1 168 470 1 116 080 816 548 776 538
ROE 7,39% -0,83% -7,28% -7,10% 6,31%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $96 923K ÷ $1 310 910K
= 7,39%


Analiza porównawcza

2023