Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 302 049 202 007 162 579 206 933 149 904
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 159 882 118 441 123 092 171 124 146 526
Należności w tys. USD 303 821 280 435 298 459 369 828 472 925
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 537 236 498 572 501 344 549 899 671 391
Wskaźnik płynności szybkiej 1,43 1,21 1,17 1,36 1,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($302 049K + $159 882K + $303 821K) ÷ $537 236K
= 1,43


Analiza porównawcza

2023