Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 162 579 206 933 149 904 120 221 176 274
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 123 092 171 124 146 526 118 085 81 604
Należności w tys. USD 298 459 369 828 472 925 437 161 398 029
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 501 344 549 899 671 391 652 707 507 783
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 1,36 1,15 1,03 1,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($162 579K + $123 092K + $298 459K) ÷ $501 344K
= 1,17


Analiza porównawcza

2021