Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 749 929 930 262 997 251 896 141 849 742
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 501 344 549 899 671 391 652 707 507 783
Wskaźnik płynności bieżącej 1,50 1,69 1,49 1,37 1,67

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $749 929K ÷ $501 344K
= 1,50


Analiza porównawcza

2021