Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 049 440 829 584 749 929 930 262 997 251
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 537 236 498 572 501 344 549 899 671 391
Wskaźnik płynności bieżącej 1,95 1,66 1,50 1,69 1,49

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 049 440K ÷ $537 236K
= 1,95


Analiza porównawcza

2023