Itron Inc. (ITRI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 795 560 1 981 570 2 173 350 2 502 470 2 376 120
Property, plant and equipment w tys. USD 140 123 163 184 207 816 233 228 226 551
Rotacja aktywów trwałych 12,81 12,14 10,46 10,73 10,49

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 795 560K ÷ $140 123K
= 12,81


Analiza porównawcza

2022