Itron Inc. (ITRI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 173 630 2 063 951 1 924 039 1 814 851 1 795 560 1 813 710 1 879 799 1 937 329
Property, plant and equipment w tys. USD 128 806 129 714 132 648 136 397 140 123 138 768 150 663 157 244
Rotacja aktywów trwałych 16,88 15,91 14,50 13,31 12,81 13,07 12,48 12,32

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $2 173 630K ÷ $128 806K
= 16,88


Analiza porównawcza

2023/Q4