Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 309 140 1 245 261 1 157 524 1 118 876 1 111 460 1 148 721 1 176 424 1 085 997
Zapasy w tys. USD 404 360 418 286 392 578 362 737 316 267 292 600 263 900 233 060
Rotacja zapasów 3,24 2,98 2,95 3,08 3,51 3,93 4,46 4,66

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 309 140K ÷ $404 360K
= 3,24


Analiza porównawcza

2022/Q4