Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 309 140 1 111 460 1 082 750 1 170 590 1 143 600
Zapasy w tys. USD 404 360 316 267 226 292 248 942 225 282
Rotacja zapasów 3,24 3,51 4,78 4,70 5,08

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 309 140K ÷ $404 360K
= 3,24


Analiza porównawcza

2022