Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 536 580 1 309 140 1 111 460 1 082 750 1 170 590
Zapasy w tys. USD 402 473 404 360 316 267 226 292 248 942
Rotacja zapasów 3,82 3,24 3,51 4,78 4,70

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 536 580K ÷ $402 473K
= 3,82


Analiza porównawcza

2023