Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 536 580 1 309 140 1 111 460 1 082 750 1 170 590
Zobowiązania handlowe w tys. USD 184 399 151 740 98 343 84 784 97 554
Rotacja zobowiązań 8,33 8,63 11,30 12,77 12,00

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 536 580K ÷ $184 399K
= 8,33


Analiza porównawcza

2023