Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 111 460 1 082 750 1 170 590 1 143 600 1 100 340
Zobowiązania handlowe w tys. USD 98 343 84 784 97 554 92 810 89 898
Rotacja zobowiązań 11,30 12,77 12,00 12,32 12,24

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 111 460K ÷ $98 343K
= 11,30


Analiza porównawcza

2021