Gentex Corp. (GNTX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 370 006 409 782 399 556 488 538 508 126
Aktywa razem w tys. USD 2 327 230 2 131 390 2 197 940 2 168 800 2 085 430
Operacyjny ROA 15,90% 19,23% 18,18% 22,53% 24,37%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $370 006K ÷ $2 327 230K
= 15,90%


Analiza porównawcza

2022