Gentex Corp. (GNTX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 495 731 370 006 409 782 399 556 488 538
Aktywa razem w tys. USD 2 611 440 2 327 230 2 131 390 2 197 940 2 168 800
Operacyjny ROA 18,98% 15,90% 19,23% 18,18% 22,53%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $495 731K ÷ $2 611 440K
= 18,98%


Analiza porównawcza

2023