Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 731 170 1 688 190 1 858 900 1 834 060 1 794 870
Property, plant and equipment w tys. USD 464 122 468 135 498 316 498 474 492 479
Rotacja aktywów trwałych 3,73 3,61 3,73 3,68 3,64

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 731 170K ÷ $464 122K
= 3,73


Analiza porównawcza

2021