Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 299 220 1 918 960 1 731 170 1 688 190 1 858 900
Property, plant and equipment w tys. USD 652 878 550 033 464 122 468 135 498 316
Rotacja aktywów trwałych 3,52 3,49 3,73 3,61 3,73

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 299 220K ÷ $652 878K
= 3,52


Analiza porównawcza

2023