Gentex Corp. (GNTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 240 791 237 762 267 735 450 535 436 706
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 32 664 26 036 39 178 17 578 29 319
Należności w tys. USD 321 810 276 494 249 795 284 925 235 410
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 609 250 553 181 656 177 737 171 847
Wskaźnik płynności szybkiej 2,19 2,16 3,06 4,24 4,08

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($240 791K + $32 664K + $321 810K) ÷ $271 609K
= 2,19


Analiza porównawcza

2023