Gentex Corp. (GNTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 267 735 450 535 436 706 386 438 722 273
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 39 178 17 578 29 319 25 673 14 404
Należności w tys. USD 249 795 284 925 235 410 213 538 231 122
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 181 656 177 737 171 847 169 161 243 647
Wskaźnik płynności szybkiej 3,06 4,24 4,08 3,70 3,97

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($267 735K + $39 178K + $249 795K) ÷ $181 656K
= 3,06


Analiza porównawcza

2021