Gentex Corp. (GNTX)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 355 205 342 599 419 655 437 883 406 792
Aktywa razem w tys. USD 2 131 390 2 197 940 2 168 800 2 085 430 2 352 050
ROA 16,67% 15,59% 19,35% 21,00% 17,30%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $355 205K ÷ $2 131 390K
= 16,67%


Analiza porównawcza

2021