Gentex Corp. (GNTX)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 422 051 313 882 355 205 342 599 419 655
Aktywa razem w tys. USD 2 611 440 2 327 230 2 131 390 2 197 940 2 168 800
ROA 16,16% 13,49% 16,67% 15,59% 19,35%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $422 051K ÷ $2 611 440K
= 16,16%


Analiza porównawcza

2023