Gentex Corp. (GNTX)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 422 051 313 882 355 205 342 599 419 655
Kapitał własny w tys. USD 2 312 520 2 065 790 1 937 990 1 963 940 1 938 090
ROE 18,25% 15,19% 18,33% 17,44% 21,65%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $422 051K ÷ $2 312 520K
= 18,25%


Analiza porównawcza

2023