Gentex Corp. (GNTX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 948 652 872 976 979 331 950 377 850 930
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 250 553 181 656 177 737 171 847 169 161
Wskaźnik płynności bieżącej 3,79 4,81 5,51 5,53 5,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $948 652K ÷ $250 553K
= 3,79


Analiza porównawcza

2022