Gentex Corp. (GNTX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 872 976 979 331 950 377 850 930 1 184 560
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 181 656 177 737 171 847 169 161 243 647
Wskaźnik płynności bieżącej 4,81 5,51 5,53 5,03 4,86

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $872 976K ÷ $181 656K
= 4,81


Analiza porównawcza

2021