Gentex Corp. (GNTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 237 762 267 735 450 535 436 706 386 438
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 036 39 178 17 578 29 319 25 673
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 250 553 181 656 177 737 171 847 169 161
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,05 1,69 2,63 2,71 2,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($237 762K + $26 036K) ÷ $250 553K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022