Gentex Corp. (GNTX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 95,60 112,74 103,86 76,28 77,62
Cykl należności dni 51,09 52,59 52,67 61,60 46,22
Cykl zobowiązań dni 43,80 42,31 32,30 28,58 30,42
Cykl konwersji gotówki dni 102,89 123,02 124,23 109,31 93,43

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 95,60 + 51,09 – 43,80
= 102,89


Analiza porównawcza

2023