Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 918 960 1 731 170 1 688 190 1 858 900 1 834 060
Należności w tys. USD 276 494 249 795 284 925 235 410 213 538
Rotacja należności 6,94 6,93 5,93 7,90 8,59

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 918 960K ÷ $276 494K
= 6,94


Analiza porównawcza

2022