Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 731 170 1 688 190 1 858 900 1 834 060 1 794 870
Aktywa razem w tys. USD 2 131 390 2 197 940 2 168 800 2 085 430 2 352 050
Rotacja aktywów razem 0,81 0,77 0,86 0,88 0,76

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 731 170K ÷ $2 131 390K
= 0,81


Analiza porównawcza

2021