Gentex Corp. (GNTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 299 220 1 918 960 1 731 170 1 688 190 1 858 900
Aktywa razem w tys. USD 2 611 440 2 327 230 2 131 390 2 197 940 2 168 800
Rotacja aktywów razem 0,88 0,82 0,81 0,77 0,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 299 220K ÷ $2 611 440K
= 0,88


Analiza porównawcza

2023