Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 182 000 20 733 000 21 952 000 16 617 000 15 243 000
Kapitał własny w tys. USD 24 939 000 24 168 000 18 295 000 17 757 000 19 416 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,81 0,86 1,20 0,94 0,79

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $20 182 000K ÷ $24 939 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Fedex Corp
FDX
0,81
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,88