Fedex Corp (FDX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 46,30 52,47 53,27 47,74 47,30
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 46,30 52,47 53,27 47,74 47,30

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 46,30 – —
= 46,30


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Fedex Corp
FDX
46,30
United Parcel Service, Inc.
UPS
47,05