Fedex Corp (FDX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 41,25 46,30 52,47 53,27 47,74
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 41,25 46,30 52,47 53,27 47,74

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 41,25 – —
= 41,25


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Fedex Corp
FDX
41,25
United Parcel Service, Inc.
UPS
45,01