Fedex Corp (FDX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 030 000 3 841 000 3 269 000 3 030 000 2 977 000
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $0K ÷ $4 030 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Fedex Corp
FDX
0,00
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,00