Fedex Corp (FDX)

ROA

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 3 972 000 3 826 000 5 231 000 1 286 000 539 000
Aktywa razem w tys. USD 87 143 000 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000
ROA 4,56% 4,45% 6,32% 1,75% 0,99%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $3 972 000K ÷ $87 143 000K
= 4,56%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
ROA
Fedex Corp
FDX
4,56%
United Parcel Service, Inc.
UPS
9,47%