Fedex Corp (FDX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 93 512 000 83 959 000 69 217 000 69 693 000 65 450 000
Property, plant and equipment w tys. USD 38 091 000 35 752 000 33 608 000 30 429 000 28 154 000
Rotacja aktywów trwałych 2,45 2,35 2,06 2,29 2,32

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $93 512 000K ÷ $38 091 000K
= 2,45


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Fedex Corp
FDX
2,45
United Parcel Service, Inc.
UPS
2,89