Fedex Corp (FDX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 90 155 000 93 512 000 83 959 000 69 217 000 69 693 000
Property, plant and equipment w tys. USD 40 698 000 38 091 000 35 752 000 33 608 000 30 429 000
Rotacja aktywów trwałych 2,22 2,45 2,35 2,06 2,29

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $90 155 000K ÷ $40 698 000K
= 2,22


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Fedex Corp
FDX
2,22
United Parcel Service, Inc.
UPS
2,46