Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Aktywa razem w tys. USD 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000 52 330 000
Kapitał własny w tys. USD 24 939 000 24 168 000 18 295 000 17 757 000 19 416 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,45 3,43 4,02 3,06 2,70

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $85 994 000K ÷ $24 939 000K
= 3,45


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik dźwigni finansowej
Fedex Corp
FDX
3,45
United Parcel Service, Inc.
UPS
3,59