Fedex Corp (FDX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 637 000 587 000 572 000 553 000 525 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $637 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Fedex Corp
FDX
0,00
United Parcel Service, Inc.
UPS