Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 897 000 7 087 000 4 881 000 2 319 000 3 265 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 968 000 837 000 828 000 1 098 000 1 070 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 274 000 13 660 000 10 344 000 9 013 000 9 627 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,58 0,55 0,38 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 897 000K + $968 000K) ÷ $14 274 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Fedex Corp
FDX
0,55
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,53