Fedex Corp (FDX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 93 512 000 83 959 000 69 217 000 69 693 000 65 450 000
Aktywa razem w tys. USD 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000 52 330 000
Rotacja aktywów razem 1,09 1,01 0,94 1,28 1,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $93 512 000K ÷ $85 994 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Fedex Corp
FDX
1,09
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,41