Fedex Corp (FDX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 90 155 000 93 512 000 83 959 000 69 217 000 69 693 000
Aktywa razem w tys. USD 87 143 000 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000
Rotacja aktywów razem 1,03 1,09 1,01 0,94 1,28

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $90 155 000K ÷ $87 143 000K
= 1,03


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Fedex Corp
FDX
1,03
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,28