Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 453 000 20 182 000 20 733 000 21 952 000 16 617 000
Aktywa razem w tys. USD 87 143 000 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,23 0,25 0,30 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $20 453 000K ÷ $87 143 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Fedex Corp
FDX
0,23
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,24