Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 182 000 20 733 000 21 952 000 16 617 000 15 243 000
Aktywa razem w tys. USD 85 994 000 82 777 000 73 537 000 54 403 000 52 330 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,25 0,30 0,31 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $20 182 000K ÷ $85 994 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Fedex Corp
FDX
0,23
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,29