Fedex Corp (FDX)

Wskaźniki płynności

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,51 1,58 1,45 1,39
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,46 1,53 1,39 1,33
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,58 0,55 0,38 0,45

Inne mierniki płynności

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Cykl konwersji gotówki 46,30 52,47 53,27 47,74 47,30