Fedex Corp (FDX)

Wskaźniki płynności

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,37 1,43 1,51 1,58 1,45
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,38 1,46 1,53 1,39
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,58 0,55 0,58 0,55 0,38

Inne mierniki płynności

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl konwersji gotówki 41,25 46,30 52,47 53,27 47,74