Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 856 000 6 897 000 7 087 000 4 881 000 2 319 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 962 000 968 000 837 000 828 000 1 098 000
Należności w tys. USD 10 188 000 11 863 000 12 069 000 10 102 000 9 116 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 586 000 14 274 000 13 660 000 10 344 000 9 013 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,38 1,46 1,53 1,39

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 856 000K + $962 000K + $10 188 000K) ÷ $13 586 000K
= 1,33


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Fedex Corp
FDX
1,33
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,10