Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 897 000 7 087 000 4 881 000 2 319 000 3 265 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 968 000 837 000 828 000 1 098 000 1 070 000
Należności w tys. USD 11 863 000 12 069 000 10 102 000 9 116 000 8 481 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 274 000 13 660 000 10 344 000 9 013 000 9 627 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,46 1,53 1,39 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 897 000K + $968 000K + $11 863 000K) ÷ $14 274 000K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Fedex Corp
FDX
1,38
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,42