Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 610 000 20 365 000 20 580 000 16 383 000 13 086 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 586 000 14 274 000 13 660 000 10 344 000 9 013 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,37 1,43 1,51 1,58 1,45

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 610 000K ÷ $13 586 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Fedex Corp
FDX
1,37
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,22