Fedex Corp (FDX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 365 000 20 580 000 16 383 000 13 086 000 13 341 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 274 000 13 660 000 10 344 000 9 013 000 9 627 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,51 1,58 1,45 1,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 365 000K ÷ $14 274 000K
= 1,43


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Fedex Corp
FDX
1,43
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,42