Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 280 300 205 300 199 500 213 200 221 200 477 800 207 700 261 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 171 600 161 500 161 900 161 200 167 400 283 400 147 700 148 200
Należności w tys. USD 395 300 451 600 377 800 365 600 405 800 661 200 367 700 348 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 697 000 697 900 773 400 738 500 1 015 500 1 892 800 831 700 779 400
Wskaźnik płynności szybkiej 1,22 1,17 0,96 1,00 0,78 0,75 0,87 0,97

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($280 300K + $171 600K + $395 300K) ÷ $697 000K
= 1,22