Energizer Holdings Inc (ENR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 050 100 6 043 000 2 744 800 2 494 500 1 797 700
Należności w tys. USD 451 600 661 200 338 400 364 300 240 300
Rotacja należności 6,75 9,14 8,11 6,85 7,48

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 050 100K ÷ $451 600K
= 6,75