Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 223 300 205 300 238 900 459 800 258 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 151 200 161 500 141 700 111 400 153 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 734 200 697 900 946 400 1 648 400 1 069 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,53 0,40 0,35 0,38

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($223 300K + $151 200K) ÷ $734 200K
= 0,51