Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 477 800 459 800 258 500 522 100 378 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 283 400 111 400 153 000 85 600 81 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 892 800 1 648 400 1 069 000 751 200 582 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,35 0,38 0,81 0,79

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($477 800K + $283 400K) ÷ $1 892 800K
= 0,40