Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 590 000 2 879 000 2 210 900 2 036 800 1 171 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 697 900 1 892 800 1 648 400 1 069 000 751 200
Wskaźnik płynności bieżącej 2,28 1,52 1,34 1,91 1,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 590 000K ÷ $697 900K
= 2,28