Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 556 600 1 590 000 1 439 500 2 210 900 2 036 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 734 200 697 900 946 400 1 648 400 1 069 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,12 2,28 1,52 1,34 1,91

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 556 600K ÷ $734 200K
= 2,12