Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 471 000 1 556 600 1 568 400 1 488 100 1 601 900 1 590 000 1 641 000 1 594 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 724 400 734 200 726 100 636 900 697 000 697 900 773 400 738 500
Wskaźnik płynności bieżącej 2,03 2,12 2,16 2,34 2,30 2,28 2,12 2,16

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 471 000K ÷ $724 400K
= 2,03