Energizer Holdings Inc (ENR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 043 000 2 744 800 2 494 500 1 797 700 1 755 700
Property, plant and equipment w tys. USD 765 800 352 100 362 000 166 700 176 500
Rotacja aktywów trwałych 7,89 7,80 6,89 10,78 9,95

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 043 000K ÷ $765 800K
= 7,89