Energizer Holdings Inc (ENR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 959 700 3 050 100 3 021 500 2 744 800 2 494 500
Property, plant and equipment w tys. USD 363 700 362 100 382 900 352 100 362 000
Rotacja aktywów trwałych 8,14 8,42 7,89 7,80 6,89

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 959 700K ÷ $363 700K
= 8,14