Energizer Holdings Inc (ENR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 050 100 6 043 000 2 744 800 2 494 500 1 797 700
Aktywa razem w tys. USD 4 572 100 10 015 000 5 728 300 5 449 600 3 178 800
Rotacja aktywów razem 0,67 0,60 0,48 0,46 0,57

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 050 100K ÷ $4 572 100K
= 0,67