Energizer Holdings Inc (ENR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 959 700 3 050 100 3 021 500 2 744 800 2 494 500
Aktywa razem w tys. USD 4 509 600 4 572 100 5 007 500 5 728 300 5 449 600
Rotacja aktywów razem 0,66 0,67 0,60 0,48 0,46

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 959 700K ÷ $4 509 600K
= 0,66