Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 4 509 600 4 572 100 5 007 500 5 728 300 5 449 600
Kapitał własny w tys. USD 210 700 130 600 355 700 309 100 543 800
Wskaźnik dźwigni finansowej 21,40 35,01 14,08 18,53 10,02

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $4 509 600K ÷ $210 700K
= 21,40