Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 332 100 3 499 400 3 333 400 3 306 900 3 461 600
Kapitał własny w tys. USD 210 700 130 600 355 700 309 100 543 800
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,94 0,96 0,90 0,91 0,86

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $3 332 100K ÷ ($3 332 100K + $210 700K)
= 0,94