Energizer Holdings Inc (ENR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 119 500 1 161 400 1 081 900 1 003 800 830 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 050 100 3 021 500 2 744 800 2 494 500 1 797 700
Marża zysku ze sprzedaży brutto 36,70% 38,44% 39,42% 40,24% 46,22%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 119 500K ÷ $3 050 100K
= 36,70%