Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 205 300 477 800 459 800 258 500 522 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 161 500 283 400 111 400 153 000 85 600
Należności w tys. USD 451 600 661 200 338 400 364 300 240 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 697 900 1 892 800 1 648 400 1 069 000 751 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 0,75 0,55 0,73 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($205 300K + $161 500K + $451 600K) ÷ $697 900K
= 1,17